Biopsje tarczycy

Wawrzyniec Bakalarski

terminy przyjęć: środy 18:00-21:00

Majewski Tomasz

terminy przyjęć: środy 16:00-18:00