.

dr Agnieszka Dmowska – Koroblewska

Specjalista otolaryngolog.

Dr Dmowska – Koroblewska pracuje również w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie.