dr Wawrzyniec Bakalarski

specjalista chorób wewnętrznych, diagnosta USG