.

dr hab. n. med. Piotr Dobroński

Specjalista urolog.

Członek Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w latach 2000 – 2008. 20 lat doświadczenia w urologii klinicznej, wieloletni asystent i adiunkt Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie , ordynator oddziału w ww klinice przez kilka lat, nauczyciel akademicki studentów medycyny w języku polskim
i angielskim. Aktualnie adiunkt w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej Onkologicznej
i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Główne zainteresowania :

  • Łagodny rozrost  stercza – leczenie zachowawcze i zabiegowe: metodami operacji klasycznych (otwartych – bardzo duże prostaty) i endoskopowych (przezcewkowych) w tym metodą bipolarnej waporyzacji plazmatycznej
    i bipolarnej elektroresekcji
  • Niepłodnośc męska – leczenie zachowawcze i operacyjne – żylaków powrózka nasiennego metodą otwartą, mikrochirurgiczną i laparoskopową, azoospermii obturacyjnej metodą TURED i mikroskopowym zespoleniem najądrzowo – nasieniowodowym , mikroskopowe odwrócenie wazektomii.
  • Operacje plastyczne prącia , moszny i jąder.
  • Nietrzymanie moczu kobiet – leczenie chirurgiczne i zachowawcze, endoskopowe leczenie kamicy moczowej.

Podczas wizyty możliwe jest wykonanie podglądowego USG według wywiadu i  zaleceń Docenta.

Ponad 200 publikacji naukowych, doniesień zjazdowych , rozdziałów w książkach, współautor książki „Nietrzymanie moczu”.

Więcej także na stronie: http://odwroceniewazektomii.pl