dr Wojciech Falęcki

„Ukończyłem studia medyczne w I Wydziale Lekarskim i rozpocząłem specjalizacje z położnictwa i ginekologii, którą realizuje w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W wyniku postępowania rekrutacyjnego rozpocząłem też studia doktoranckie w macierzystej jednostce. Dodatkowo w 2009 r ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Zainteresowania: prowadzenie ciąży, profilaktyka przeciwnowotworowa, rehabilitacja kobiet w okresie ciąży i połogu.”

Liczne zjazdy i kongresy naukowe (krajowe i zagraniczne) dotyczące fizjologii, patologii ciąży oraz ginekologii onkologicznej

Najważniejsze Prace wygłoszone na konferencjach zagranicznych:

  • Berlin 2017: Results of chemotherapy for pulmonary metastases of carcinoma of the cervix i patients after primary surgical and radiotherapeutic management – WJ. Falęcki; G. Panek
  • The results of conservative surgery in the treatment of early invasive carcinoma of the vulva – G. Panek, WJ. Falęcki

Najważniejsze prace wygłoszone na konferencjach polskich:

  • Rak sromu typu Pageta – analiza i wyniki własne – WJ. Falęcki, G. Panek

Członek Towarzystw Naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników – od 2016
  • European Societyof Gynaecological Oncology od 2017

Znajomość języków – angielski

Zainteresowani/hobby
1. Narty. Golf. Gra na fortepianie