.

dr Aleksandra Zamaro

Dr Aleksandra Zamaro jest lekarzem medycyny estetycznej oraz międzynarodowym specjalistą z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (dyplom EDAIC uzyskany w Zurychu w 2016 roku). Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universita’ degli Studi di Milano we Włoszech.

Obecnie, w ramach doktoratu, prowadzi badania naukowe we współpracy z włoskim Instytutem Badań Farmakologicznych Mario Negri.  Jest wieloletnim pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorem publikacji naukowych i wystąpień na sympozjach i kongresach organizowanych przez towarzystwa naukowe, prowadzi wykłady ze studentami zarówno polskojęzycznymi jak i anglojęzycznymi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży w Mediolanie, Lecco i Bergamo oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu medycyny estetycznej w kraju i zagranicą.

Dr Aleksandra Zamaro jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA), International Master Course on Aging Science (IMCAS), Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) oraz European Society of Anaesthesiology (ESA).

Praktykę z zakresu medycyny estetycznej prowadzi w Polsce i we Włoszech.