dr n. med. Anna Witkowska

.

Specjalista kardiochirurg. Starszy asystent w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA
w Warszawie.Starszy wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie.Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu zaburzeń rytmu serca, przede
wszystkim przetrwałego migotania przedsionków, prewencji powikłań
zakrzepowo-zatorowych oraz hybrydowym leczeniu komorowych i
nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.
.
Posiada doświadczenie w wykonywaniu kardiochirurgicznych procedur
torakoskopowych i małoinwazyjnych, w tym:
-całkwicie torakoskopowej ablacji migotania przedsionków,
-torakoskopowego zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań
zakrzepowo-zatorowych
-małoinwazyjnych operacji wymiany lub naprawy zastawek serca
-pomostowania tętnic wieńcowych bez zastosowania krążenia
pozaustrojowego w tym zabiegów MIDCAB.
.
Posiada Certyfikat umiejętności Polskiego Towarszystwa Kardio-
Torakochirurgicznego „Zamknięcia Usza Lewego Przedsionka -LAA”.
.
Wykładowca na kursach specjalizacyjnych i kongresach kardiologicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).
Przynależność do Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Członek The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.
Członek The International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.