dr n. med. Anna Witkowska

.

Specjalistka kardiochirurgi.

Specjalistka balneologii i medycyny fizykalnej.

Przez wiele lat pracowała w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie.

Starszy wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu zaburzeń rytmu serca, przede wszystkim przetrwałego migotania przedsionków, prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz hybrydowym leczeniu komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.

Posiada doświadczenie w wykonywaniu kardiochirurgicznych procedur torakoskopowych i małoinwazyjnych, w tym:

  • całkwicie torakoskopowej ablacji migotania przedsionków,
  • torakoskopowego zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych
  • małoinwazyjnych operacji wymiany lub naprawy zastawek serca
  • pomostowania tętnic wieńcowych bez zastosowania krążenia pozaustrojowego w tym zabiegów MIDCAB.

Posiada Certyfikat umiejętności Polskiego Towarszystwa Kardio-Torakochirurgicznego „Zamknięcia Usza Lewego Przedsionka -LAA”.

W trakcie pandemii pracowała z najciężej chorymi pacjemtami z COVID-19.

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych i kongresach kardiologicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa

Kardiologicznego (ESC).

Przynależność do Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Członek The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.

Członek The International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.