dr Emilia Wanda Sołtan

neurochirurg, neurochirurg dziecięcy

W 2010 oku ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2010-2011 odbyła staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, a następnie w 2011 roku w ramach rezydentury rozpoczęła specjalizację w Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, którą ukończyła w 2017 roku. W kwietniu 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie neurochirurgii, a w czerwcu 2018 roku obroniła rozprawę doktorką na temat „Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia operacyjnego pierwotnych guzów kąta mostowo-móżdżkowego”.

Od 2016 roku pracuje w Klinice Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie. Od 2012 roku jest związana zawodowo i naukowo z Kliniką Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii- Instytutu w Warszawie. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. Jest autorem i współautorem publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz aktywnie uczestniczyła w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu neurochirurgii. W 2017 roku ukończyła czteroletni kurs EANS.

Konsultacje z zakresu neurochirurgii dziecięcej, neuroonkologii, neurochirurgii czynnościowej, neurotraumatologii oraz chirurgii kręgosłupa i nerwów obwodowych.