dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Specjalista kardiolog. Echokardiografista (akredytacja indywidualna II stopnia w zakresie echokardiografii Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego [PTK]).

Adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wieloletni pracownik Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji w czasopismach naukowych. Laureatka m.in. Nagrody Naukowej im. Prof. Leszka Ceremużyńskiego PTK 2017 oraz nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe.

W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2017 roku – stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w tym m.in. Sekcji Echokardiografii i Sekcji Niewydolności Serca PTK. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), w tym m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI).

Doskonalenie zawodowe także za granicą (rok studiów w Niemczech na Uniwersytecie w Kolonii, staż lekarski na Uniwersytecie w Glasgow, UK, wykłady na Uniwersytecie w Porto w ramach programu wymiany nauczycieli akademickich, udział w licznych szkoleniach zagranicznych i konferencjach międzynarodowych).

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, wad zastawek serca i innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
Badania echokardiograficzne.

Udziela konsultacji także w języku angielskim, niemieckim.