dr Konrad Małachowski

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Otwocku w Pododdziale Chirurgii Barku.

Dr Konrad Małachowski specjalizuje się w leczeniu chorób i urazów barku i łokcia. Wykonuje m.in. operacje artroskopii barku, w tym leczenie niestabilności barku oraz uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów, leczenie zmian przeciążeniowych związanych z aktywnością sportową oraz zmian zwyrodnieniowych. Zajmuje się również leczeniem złamań i powikłań po złamaniach w obrębie obręczy barkowej.

Regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych umożliwiających stałe podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie wiedzy w zakresie najnowszych możliwości leczenia.

Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii (PTOiTr) oraz Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia (PTBL)