dr Łukasz Kupis

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po stażu podyplomowym związał się z Oddziałem Urologii Szpitala Bielańskiego. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM.

Jako urolog pracujący w oddziale cały czas poszerza swoja wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie urologii ogólnej i onkologicznej. Jego główne zainteresowania to niepłodność męska, a szczególnie jej leczenie operacyjne. Obecnie, jako jeden z niewielu w Polsce, wykorzystuje mikrochirurgię w urologii a szczególnie w operacjach żylaków powrózka nasiennego (żylaków moszny) oraz operacjach odwrócenia wazektomii. W obydwu sytuacjach klinicznych mikrochirurgia jest uznawana obecnie za złoty standard postępowania.

Jest Członkiem SAU, a także Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Liczne kursy ultrasonografii ułatwiają mu codzienną diagnostykę urologiczną.

Główne zainteresowania:

  • niepłodność męska – diagnostyka i leczenia zarówno zachowawcze jak i przede wszystkim operacyjne
  • mikrochirurgia w urologii – mikrochirurgiczne operację żylaków powrózka nasiennego (żylaków moszny) – odwrócenie wazektomii
  • zaburzenia erekcji
  • chirurgia plastyczna – prącia, moszny, jąder
  • leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego ( prostaty) – zachowawcze i operacyjne metodami endoskopowymi i otwartymi.
  • zabiegowe leczenie nowotworów nerek