dr n. med. Filip Dąbrowski

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Od czasów studenckich interesował się ortopedią będąc członkiem Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Z Kliniką związał swoje życie zawodowe w latach 2002-2016, gdzie pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Prof. n. med. Andrzeja Góreckiego w roku 2009 złożył egzamin specjalizacyjny, a rok później obronił rozprawę doktorską pt.: „Wyniki operacji rewizyjnych stawu kolanowego”.
Od 2012 do 2016 pracował również jako Asystent i Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii I Wydziału Lekarskiego.

W latach 2013-2014 objął Kierownictwo nad Oddziałem Zapaleń Kości Kliniki Ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu.

Od czerwca 2016 podjął pracę w Oddziale Szpitalu Zachodnim im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, gdzie od 02.2017 do chwili obecnej kieruje Oddziałem Ortopedii i Traumatologii.

Swoją wiedzę stara się na bieżąco pogłębiać i uaktualniać poprzez uczestnictwo w licznych w kursach, sympozjach, stażach krajowych i zagranicznych (w tym w USA, Niemczech, Włoszech, Holandii i Francji).

W kręgu szczególnych „zamiłowań” operacyjnych pozostają endoprotezoplastyki pierwotne i rewizyjne stawu biodrowego (dostępy operacyjne: przedni dostęp bezpośredni z oszczędzaniem mięśni, przednio-boczny, tylny) oraz kolanowego.