Dr n. med. Katarzyna Dyttus – Cebulok

Od ponad 20 lat pracuje w Centrum Onkologii-Instytucie  w Warszawie , a od 2011 r. w Centrum Neuroradiochirurgii Gamma-Knife. Zajmuje się leczeniem pacjentów chorych na pierwotne i przerzutowe guzy mózgu. Zainteresowaniem klinicznym  i naukowym jest radiochirurgia stosowana w guzach łagodnych takich jak oponiaki i nerwiaki mózgu, chorobach nienowotworowych jak neuralgia nerwu  trójdzielnego czy malformacje tętniczo-żylne  oraz w przerzutach do mózgu.
Odbyła liczne staże i kursy zagraniczne min. w Charite  i Neuköln Hospital  w Berlinie oraz wMount Vernon Hospital w Londynie .
Jako ekspert Międzynarodowej Agencji Atomistyki pracowała w Centrum Onkologii w Kiszyniowie (Mołdawia).
Przyjmuje również pacjentów w języku rosyjskim.