dr Sylwia Czarnecka

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Swoje zainteresowania neurologią realizowałam na początku jako członek studenckich neurologicznych kół naukowych, następnie jako przewodnicząca Koła Neurologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest lekarzem w trakcie rezydentury z neurologii dziecięcej. Swoje doświadczenie zdobywa w Oddziale Klinicznym Neurologii i Pediatrii oraz Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych oraz współautorem publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorem rozdziałów w podręcznikach. Posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane (NFZ) oraz zwolnień lekarskich ZUS-ZLA Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu nerwowego u pacjentów od narodzin do 18 roku życia. Szczególny obszar zainteresowań stanowią zaburzenia rozwoju psychoruchowego u niemowląt, zaburzenia napięcia mięśniowego, bóle głowy, padaczka, tiki, choroby genetyczne i metaboliczne, pląsawice, choroby naczyniowe, choroby nerwów obwodowych, choroby skórno-nerwowe.Wciąż zgłębia swoją wiedzę i rozwija umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i za granicą.