Metoda Bobath

NDT Bobath – inaczej metoda neurorozwojowa ma największe zastosowanie w usprawnianiu niemowląt i małych dzieci, ponieważ w łatwy sposób może być włączona w biologiczny rytm dnia dziecka (noszenie, przewijanie, karmienie, ubieranie, rozbieranie). Metoda ta jest zupełnie bezbolesna i przyjazna pacjentowi. Dobrze prowadzona rozwija dziecko wszechstronnie, stymulując i ułatwiając wykonywanie ruchów, najbardziej jak to możliwe zbliżonych do prawidłowych oraz w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one w prawidłowym rozwoju dziecka.

Główne założenia metody to normalizacja napięcia mięśniowego, wygaszanie nieprawidłowych odruchów oraz torowanie prawidłowych wzorców ruchu. Techniki wspomagań dla niemowląt i dzieci oparte są na neurofizjologicznym wzorcu rozwoju.

W koncepcji NDT Bobath głównym punktem jest obserwacja i analiza możliwości oraz trudności w wykonywaniu ruchów, które uważa się za charakterystyczne w danym wieku. Wnikliwa obserwacja oraz analiza ruchu ma na celu określenie, co dziecko jest w stanie wykonać oraz jaka jest jakość wykonywanych ruchów. Zapoczątkowanie, wspomaganie przebiegu oraz prowadzenie ruchu odbywa się rękoma terapeuty z tzw. punktów kluczowych do których należy głowa, obręcz barkowa i miedniczna. Terapeuta wspomaga ruch dziecka tak, aby był on możliwie najbardziej zbliżony do prawidłowego. Metoda NDT Bobath jest indywidualnie dobierana do potrzeb i możliwości dziecka.

W procesie usprawniania niezwykle istotna jest rola rodzica, który poprzez prawidłowo prowadzoną pielęgnacje (m.in. podnoszenie i odkładanie dziecka, karmienie etc.) jak również zabawę z dzieckiem podtrzymuje oraz utrwala w warunkach domowych efekty pracy terapeuty.

Terapia metodą NDT Bobath największe zastosowanie ma u dzieci z następującymi schorzeniami:

  • wcześniactwo,
  • asymetria ustawienia ciała,
  • zaburzenia napięcia mięśniowego (wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe),
  • dzieci z tzw. grupy ryzyka okołoporodowego,
  • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • kręcz szyi,
  • zespoły genetyczne.

Rehabilitacja trwa 45 min a jej koszt to 150 zł.