.

prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Specjalista II stopnia z zakresu kardiologii i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych.

Nauczyciel akademicki w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wykładowca
na podyplomowych kursach, spotkaniach i kongresach kardiologicznych. Autor licznych publikacji w prasie naukowej oraz doniesień na zjazdach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.Kierownik Zakładu Niewydolności Serca
i Rehabilitacji Kardiologicznej w Katedrze Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego
i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.