.

dr Maria Boczar

Specjalista chirurgii dziecięcej.

Specjalista chirurgii dziecięcej z ponad 25 letnim doświadczeniem. Swoją pracę zawodową rozpoczynała w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, od 1999 roku pracuje w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Autor i współautor prac z zakresu chirurgii noworodka, zwłaszcza poświęconych problematyce wad ośrodkowego układu nerwowego. Uczestnik licznych posiedzeń naukowych, kongresów światowych (EUPSA).

Swoje zainteresowania zawodowe i naukowe kieruje głównie ku dzieciom najmłodszym.

Zakres chorób w ramach Chirurgii Dziecięcej:

  • wady ośrodkowego układu – nerwowego, wodogłowie
  • wady rozwojowe twarzoczaszki
  • przepukliny pachwinowe i pępkowe
  • wnętrostwo, stulejka
  • moczenie dzienne i nocne
  • problematyka zaparć, szczeliny odbytu
  • znamiona barwnikowe oraz naczyniaki