.

dr n. med. Paweł Kołodziejski

Chirurg stopy, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Adiunkt w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek Europejskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo – Goleniowego (EFAS).
Instruktor i współtwórca Centrum Szkoleniowego z chirurgii stopy na Polskę
i Europę Środkowo – Wschodnią.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie chirurgii stopy i stawu skokowego zdobywał podczas wielu staży i kursów zagranicznych m.in. we Francji (Bordeaux, Nancy, Essey Les Nancy oraz Lyon), Holandii (Nijmegen), Szwajcarii (Liestal oraz Zurych i Genewa), Hiszpanii (Malaga), Włoszech (Neapol). Autor i współautor wielu publikacji o tematyce ortopedycznej oraz wystąpień na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.

Wykonuje wszystkie rodzaje operacji z zakresu chirurgii stopy i stawu skokowego u osób dorosłych, w tym między innymi:

 • Korekcje paluchów koślawych, palców młotkowatych i płaskostopia poprzecznego
 • Operacje naprawcze w przypadku palucha sztywnego
 • Korekcje płaskostopia podłużnego
 • Operacje złamań (kostek goleni, kości piętowej, skokowej, kości śródstopia i stępu, uszkodzeń stawu Lisfrancka)
 • Rekonstrukcje więzadeł bocznych w niestabilności stawu skokowego
 • Operacje rekonstrukcyjne ścięgna Achillesa
 • Operacje neuropatii kończyny dolnej (nerwiak Mortona, zespół ciasnoty kanału kostki przyśrodkowej – tzw. „Zespół cieśni stępu”)
 • Artroskopię stawu skokowego i stawu podskokowego
 • Endoprotezoplastykę stawu skokowego, stawu śródstopno – paliczkowego I oraz stawów śródstopno – paliczkowych
  II – IV
 • Usztywnienia (artrodezy) w zakresie stopy i stawu skokowego

Współtwórca Poradni Chorób Stopy w Warszawie – pierwszego w centralnej Polsce ośrodka zajmującego się leczeniem wyłącznie chorób oraz urazów stawu skokowego i stopy.