Dr n. med. Paweł Tyczyński

.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii.

Pracuje w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Autor kilkudziesięciu publikacji w prasie naukowej.

Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał m.in. w Washington Hospital Center w Waszyngtonie i w Royal Brompton Hospital w Londynie.