.

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki 

Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakres specjalizacji:

  • Ginekologia
  • Ginekologia onkologiczna
  • Położnictwo, a w szczególności ciąża wysokiego ryzyka

USG:

  • Diagnostyka ultrasonograficzna w ciąży powikłanej i wysokiego ryzyka
  • Ultrasonograficzne wykrywanie i różnicowanie nowotworów trzonu macicy, szyjki macicy i jajnika