.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gałązka

Specjalista chirurgii naczyniowej i angiologii.
Specjalista chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.