Geriatra

Geriatria, czyli medycyna wieku podeszłego zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i prewencją chorób występujących
w starszym wieku. Za granicę wieku podeszłego przyjmuje się najczęściej 65 lat. U osób w starszym wieku często współistnieje wiele chorób, a ich objawy mogą być niecharakterystyczne i nakładać się na siebie. Główną zasadą geriatrii jest nie przypisywanie objawów samemu wiekowi i szukanie przyczyn pogorszenia stanu zdrowia w starości oraz racjonalne leczenie.
Ważne znaczenie ma tzw. Całościowa Ocena Geriatryczna, która uwzględnia stan somatyczny, stan psychiczny, stan odżywienia oraz stan sprawności i samodzielności osoby starszej. Umożliwia to najskuteczniejsze zaplanowanie leczenia
i rehabilitacji pacjenta oraz zapobieganiu przyjmowaniu zbyt wielu leków.

Najczęstszymi problemami, z którymi zgłaszają się pacjenci do geriatry są: zaburzenia pamięci, pogorszenie ogólnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej czy współistnienie wielu chorób leczonych przez różnych specjalistów.

prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał

geriatra, specjalista nefrologii i immunologii klinicznej             więcej

godz. przyjęć: poniedziałki 16:00 – 18:00, piątki 18:20 – 21:00

dr n. med. Katarzyna Broczek     

geriatra, specjalista chorób wewnętrznych               więcej