Badania mikrobiologiczne

Oferujemy badania na obecność bakterii (posiew, wymaz).