Laboratoryjne badania endokrynologiczne

Badania laboratoryjne w schorzeniach endokrynologicznych to przede wszystkim oznaczenia poziomu hormonów we krwi.
I tak, w chorobach tarczycy istotne są oznaczenia tyreotropiny, tyroksyny i trójjodotyroniny (zarówno form wolnych jak
i związanych).

Również nadmiar oraz niedobór hormonów takich jak: kortyzol, hormon wzrostu, DHEA mogą być przyczyną chorób wpływających na funkcjonowanie całego organizmu.

W schorzeniach kobiecych oraz w trakcie ciąży może wystąpić konieczność zbadania poziomu estradiolu, progesteronu, FSH, LH.