Diagnostyka prenatalna – Test NIFTY

Diagnostyka prenatalna, czyli okresowe badania rozwoju płodu w trakcie ciąży jest obecnie uznanym standardem
w procesie przygotowania do porodu. Podstawą badań prenatalnych jest badanie USG, które daje wiele istotnych informacji na temat zdrowia płodu i pozwala na prawidłowe prowadzenie ciąży.

W naszej placówce przeprowadzamy następujące testy:

Test NIFTY by GenePlanet jest najlepszym dostępnym obecnie testem przesiewowym.
Test pozwala określić ryzyko wystąpienia zespołu Downa, Edwardsa, Patau oraz wykryć wszystkie
nieprawidłowości chromosomalne większe niż 5 Mbp. Jest to możliwe dzięki najnowszej
technologii przesiewowych badań genetycznych, która sprawdza wszystkie 46 chromosomów
dziecka.
Jest to proste, bezpieczne i bardzo dokładne nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT).
Test jest również odpowiedni dla ciąż bliźniaczych, z zapłodnienia in vitro i ciąż z komórki jajowej
dawczyni.
Wyniki otrzymuje się zazwyczaj w ciągu 6 do 10 dni.
1. TEST NIFTY Basic 
-  określa wystąpienie:
- Zespołu Downa (trisomia 21)
- Zespołu Edwardsa (trisomia 18)
- Zespołu Patau (trisomia 13)
- WYKRYWANIE PŁCI
2. TEST NIFTY  Standard
-  określa wystąpienie:
- Zespołu Downa (trisomia 21)
- Zespołu Edwardsa (trisomia 18)
- Zespołu Patau (trisomia 13)
- Zespołu Turnera (monosomia X)
- Zespołu Klinefeltera (trisomia XXY)
- Zespołu potrójnego X (trisomia XXX)
- Zespołu Jacobsa (zespół XYY)
- WYKRYWANIE PŁCI
3. TEST NIFTY Plus
-  określa wystąpienie:
- Zespołu Downa (trisomia 21)
- Zespołu Edwardsa (trisomia 18)
- Zespołu Patau (trisomia 13)
- Zespołu Turnera (monosomia X)
- Zespołu Klinefeltera (trisomia XXY)
- Zespołu potrójnego X (trisomia XXX)
- Zespołu Jacobsa (zespół XYY)
- Trisomia 9, 16, 22
- 16 innych trisomii*
- 22 monosomie*
- 60 zespołów, w tym zespół DiGeorge 2***
- Inne mikrodelecje/duplikacje*
- WYKRYWANIE PŁCI
4. TEST NIFTY PRO
-  określa wystąpienie:
- Zespołu Downa (trisomia 21)
- Zespołu Edwardsa (trisomia 18)
- Zespołu Patau (trisomia 13)
- Zespołu Turnera (monosomia X)
- Zespołu Klinefeltera (trisomia XXY)
- Zespołu potrójnego X (trisomia XXX)
- Zespołu Jacobsa (zespół XYY)
- Trisomia 9, 16, 22
- 16 innych trisomii*
- 22 monosomie*
- 84 zespoły, w tym zespół DiGeorge**
- Inne mikrodelecje/duplikacje*
- WYKRYWANIE PŁCI
5. TEST NIFTY Twins
-  określa wystąpienie:
- Zespołu Downa (trisomia 21)
- Zespołu Edwardsa (trisomia 18)
- Zespołu Patau (trisomia 13)
- WYKRYWANIE PŁCI