Diagnostyka prenatalna

Diagnostyka prenatalna, czyli okresowe badania rozwoju płodu w trakcie ciąży jest obecnie uznanym standardem
w procesie przygotowania do porodu. Podstawą badań prenatalnych jest badanie USG, które daje wiele istotnych informacji na temat zdrowia płodu i pozwala na prawidłowe prowadzenie ciąży.

W niektórych uzasadnionych przypadkach, ale tylko wynikających ze wskazań lekarza specjalisty przeprowadza się także inwazyjne badania prenatalne, takie jak: amniopunkcja, biopsja trofoblastu czy kordocenteza.