Cancer Screen

Badanie Cancer Screen jest prostym i dokładnym testem genetycznym opartym na najnowocześniejszej technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Polega na poszukiwaniu wariantów w genach kojarzonych z 24 różnymi typami nowotworów w tym dziedzicznych rakiem piersi i jajnika.

Większość osób cierpiących na nowotwory dziedziczne nie wie o swoich predyspozycjach genetycznych przed wystąpieniem choroby. Jeżeli geny wpływające na rozwój nowotworów nie działają poprawnie, znacząco wzrasta ryzyko wystąpienia raka. Świadomość posiadania wariantu patogennego daje ludziom niezbędną wiedzę konieczną do podjęcia profilaktyki i określenia planu utrzymania zdrowia.

Badanie Cancer Screen jest zalecane każdemu, kto chce poznać swoje predyspozycje genetyczne, ale szczególnie przydatne jest dla osób które:

• mają nowotwory w wywiadzie rodzinnym,

• pochodzą z rodziny, w której stwierdzono obecność wariantu patogennego,

• pochodzą z grupy etnicznej bardziej narażonej na nosicielstwo wariantu patogennego (np. Żydzi aszkenazyjscy).