Kardiolog

Leczenie chorób układu sercowo – naczyniowego pozostaje domeną kardiologów i kardiochirurgów. Muszą mieć oni szeroką wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, ponieważ wiele schorzeń ma wpływ na przebieg chorób serca i naczyń.
Są to m.in. cukrzyca, hipercholesterolemia czy choroby nerek Do najczęstszych schorzeń kardiologicznych zaliczyć można: nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca (chorobę wieńcową), z jej ostrymi powikłaniami np. zawałem serca.
W ich powstaniu duże znaczenie odgrywa miażdżyca. Często rozpoznawane i leczone są też zaburzenia rytmu
(np. migotanie przedsionków) czy niewydolność serca. Rzadsze są wady wrodzone serca oraz kardiomiopatie.

Do badań zlecanych czy wykonywanych przez kardiologów należą: pomiar ciśnienia tętniczego, badanie EKG, USG serca zwane inaczej echokardiografią, próba wysiłkowa, angiografia (najpopularniejszą w kardiologii jest jej odmiana – koronarografia, dotycząca oceny tętnic wieńcowych). Zdarza się, że niekiedy trzeba prowadzić obserwację pacjenta pod kątem zmian w EKG, czy wahań ciśnienia tętniczego przez dłuższy czas. Badanie to nazywa się Holterem i obejmuje pomiar 24 – godzinny. W diagnostyce przydatne są też badania laboratoryjne.

.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog, farmakolog kliniczny

                                                                                                                               więcej

 

 

dr Karolina Semczuk – Kaczmarek

lekarz w trakcie specjalizacji kardiologii                                                                                        więcej

.

inne nasze usługi dla pacjentów z podobnymi schorzeniami

rehabilitacja we wspomaganiu leczenia internistycznego