Psychiatra

Psychiatria jest specjalizacją medyczną zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń psychicznych.
W szerokim spektrum zainteresowań psychiatrii leżą m.in.: depresja (choroba afektywna jednobiegunowa), bezsenność, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nerwicowe (np. fobie, zachowania obsesyjno – kompulsyjne), zaburzenia osobowości, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i wiele innych. Leczenie zaburzeń psychicznych to proces bardzo złożony, który wymaga dużego zaangażowania lekarza w proces terapeutyczny i niejednokrotnie wielu prób wdrożenia różnych metod leczenia, zanim zostanie osiągnięty optymalny jego efekt. Wymaga tego wysoce zindywidualizowany charakter zagadnień psychiatrycznych.

0

dr Urszula Daszkiewicz

specjalista psychiatra                                                więcej

godz. przyjęć:

wtorki 16:00 – 19:00, .środy 15:00 – 19:00 , czwartki 16:00-19:00.                               

                                                     

                                                      

0