Spirometria, spirometria z próbą rozkurczową

Spirometria jest najczęściej wykonywanym testem funkcjonalnym płuc.  Mierzy objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza w drogach oddechowych. Spirometria znajduje zastosowanie w diagnostyce takich chorób jak: astma oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jak wygląda badanie?

Badanie to polega początkowo na spokojnym oddychaniu, następnie nabraniu maksymalnie głębokiego wdechu i jak najmocniejszym i najszybszym wydechu, trwającym min. 6 s.

Przygotowanie do badania

 • Nie należy zakładać ubrań krępujących ruchy
 • Minimum 2 godz. przed badaniem nie należy palić papierosów i pić alkoholu
 • 0.5 godz. przed badaniem nie wykonywać dużego wysiłku fizycznego.
 • Na kilka godzin przed spirometrią należy odstawić leki rozkurczające oskrzela

Kto powinien wykonać to badanie?

 • Bezwzględnie każdy palacz papierosów
 • Osoby z długotrwałym kaszlem
 • Osoby z dusznością, świszczącym oddechem
 • Osoby, które szybko się męczą
 • Osoby z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych
 • Osoby chore na astmę w celu monitorowania przebiegu choroby
 • Osoby chore na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
 • Osoby po przebytej infekcji COVID-19
 • Osoby narażone na szkodliwe czynniki

Przeciwwskazania

 • tętniaki mózgu
 • mniej niż 3 miesiące od przebytej operacji okulistycznej
 • trudności w wykonaniu badania (np.stan po udarze mózgu)

Spirometria jest najczęściej wykonywanym testem funkcjonalnym płuc.  Mierzy objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza w drogach oddechowych. Spirometria znajduje zastosowanie w diagnostyce takich chorób jak: astma oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jak wygląda badanie?

Badanie to polega początkowo na spokojnym oddychaniu, następnie nabraniu maksymalnie głębokiego wdechu i jak najmocniejszym i najszybszym wydechu, trwającym min. 6 s.

Przygotowanie do badania
Nie należy zakładać ubrań krępujących ruchy
Minimum 2 godz. przed badaniem nie należy palić papierosów i pić alkoholu
0.5 godz. przed badaniem nie wykonywać dużego wysiłku fizycznego

Na kilka godzin przed spirometrią należy odstawić leki rozkurczające oskrzela

Kto powinien wykonać to badanie?
Bezwzględnie każdy palacz papierosów
Osoby z długotrwałym kaszlem
Osoby z dusznością
Osoby, które szybko się męczą
Osoby z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych
Osoby chore na astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w celu monitorowania przebiegu choroby
Osoby narażone na szkodliwe czynniki

Przeciwwskazania
tętniaki mózgu
mniej niż 3 miesiące od przebytej operacji okulistycznej
trudności w wykonaniu badania (np.stan po udarze mózgu)

Próba rozkurczowa: 

Do przeprowadzenia badania wymagane jest skierowanie z określeniem podania leku i dawki. 

Badanie polega na sprawdzeniu pojemności i objętości płuc oraz na ocenie przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach przy różnorodnych fazach cyklu oddechowego.

W próbie rozkurczowej dodatkowo  podany zostaje lek rozszerzający oskrzela celem oceny odwracalności ich obturacji.