Spirometria, spirometria z próbą rozkurczową

Spirometria jest najczęściej wykonywanym testem funkcjonalnym płuc.  Mierzy objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza w drogach oddechowych. Spirometria znajduje zastosowanie w diagnostyce takich chorób jak: astma oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jak wygląda badanie?

Badanie to polega początkowo na spokojnym oddychaniu, następnie nabraniu maksymalnie głębokiego wdechu i jak najmocniejszym i najszybszym wydechu, trwającym min. 6 s.

Przygotowanie do badania

 • Nie należy zakładać ubrań krępujących ruchy
 • Minimum 2 godz. przed badaniem nie należy palić papierosów i pić alkoholu
 • 0.5 godz. przed badaniem nie wykonywać dużego wysiłku fizycznego.
 • Na kilka godzin przed spirometrią należy odstawić leki rozkurczające oskrzela

Kto powinien wykonać to badanie?

 • Bezwzględnie każdy palacz papierosów
 • Osoby z długotrwałym kaszlem
 • Osoby z dusznością, świszczącym oddechem
 • Osoby, które szybko się męczą
 • Osoby z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych
 • Osoby chore na astmę w celu monitorowania przebiegu choroby
 • Osoby chore na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
 • Osoby narażone na szkodliwe czynniki

Przeciwwskazania

 • tętniaki mózgu
 • mniej niż 3 miesiące od przebytej operacji okulistycznej
 • trudności w wykonaniu badania (np.stan po udarze mózgu)

Na badanie spirometrii zapraszamy również dzieci od 5 roku życia!

Próba rozkurczowa: 

Do przeprowadzenia badania wymagane jest skierowanie z określeniem podania leku i dawki. 

Badanie polega na sprawdzeniu pojemności i objętości płuc oraz na ocenie przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach przy różnorodnych fazach cyklu oddechowego.

W próbie rozkurczowej dodatkowo  podany zostaje lek rozszerzający oskrzela celem oceny odwracalności ich obturacji.