Poradnie

Lp.

   Nazwakomórkiorganizacyjnej

   Adres komórki organizacyjnej

1

Poradnia chorób wewnętrznych

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

2

Poradnia pediatryczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

3

Poradnia alergologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

4

Poradnia alergologiczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

5

Poradnia diabetologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

6

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

7

Poradnia endokrynologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

8

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

9

Poradnia kardiologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

10

Poradnia dermatologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

11

Poradnia dermatologiczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

12

Poradnia neurologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

13

Poradnia neurologiczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

14

Poradnia chorób płuc

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

15

Poradnia chirurgii ogólnej

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

16

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

17

Poradniachirurgii urazowo- ortopedycznej

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

18

Poradnia chirurgii  urazowo – ortopedycznejdla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

19

Poradnia proktologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

20

Poradnia okulistyczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

21

Poradnia okulistyczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

22

Poradnia otolaryngologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

23

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

24

Poradnia nefrologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

25

Poradnia urologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

26

Poradnia urologiczna dla dzieci.………………………………….

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

27

Poradnia położniczo – ginekologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

28

Poradnia onkologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

29

Poradnia neurochirurgiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

30

Poradniachirurgii naczyniowej

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

31

Poradniachirurgii szczękowo twarzowej

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

32

Poradnia zdrowia psychicznego

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

33

Poradniaonkologii i hematologii dziecięcej

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

34

Poradniaendokrynologiczno-ginekologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

35

Poradnia psychologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

36

Poradniageriatryczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

37

Poradnia chirurgii ręki

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

38

Poradnia andrologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

39

Poradnia hematologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa

40

Poradnia reumatologiczna

ul. Sienna 83 lok 189,  00-815 Warszawa