Chirurg szczękowo – twarzowy

Chirurgia szczękowo – twarzowa zajmuje się leczeniem operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części  twarzowej czaszki
oraz szyi, w takich dziedzinach jak: chirurgia plastyczna,  onkologia, traumatologia z  rekonstrukcją  w obrębie tkanek miękkich
i twardych.

W jej zakres wchodzą również zabiegi chirurgii stomatologicznej i implantologii. Działania chirurgiczne ograniczające się
do  jamy ustnej  to:  ekstrakcje i odsłonięcie chirurgiczne zębów, w tym: zęby zatrzymane, trzecie zęby trzonowe.

Implantologia-odtworzenie braków uzębienia przez wprowadzenie wszczepów kostnych, podniesienie dna jamy zatoki szczękowej, tzw. „sinus lift”, sterowana regeneracja kości – z zastosowaniem materiałów kościo – zastępczych oraz membran.  Chirurdzy wykonują również zabiegi odtwórcze ubytków  w obszarze kości szczęk: plastykę tkanek twardych
i miękkich jamy ustnej, wyłuszczanie torbieli,  plastykę wędzidełek, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego.

Chirurgia szczękowo-twarzowa  obejmuje także przygotowanie oraz przyspieszenie leczenia ortodontycznego  tzw. kortykotomia oraz planowanie trójwymiarowe przed zabiegiem ortognatycznym.

0

dr Marek Pietras

specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej, specjalista otolaryngolog                 więcej

konsultacje zmian nowotworowych w obrębie głowy i szyi

godz. przyjęć: środy 17:30 – 19:00 

.

inne nasze usługi dla pacjentów z podobnymi schorzeniami

rehabilitacja stawów skroniowo – żuchwowych