Markery nowotworowe

Oznaczanie markerów nowotworowych jest pomocne przede wszystkim w badaniach przesiewowych (prewencja i wczesne wykrywanie), diagnozowaniu i ocenie ryzyka wystąpienia nowotworu. Badanie to służy również do długookresowego monitorowania stanu zdrowia pacjentów.