Badanie ECHO serca

Badanie ECHO serca jest nieinwazyjnym badaniem USG, które pozwala zarówno na ocenę anatomicznej budowy serca
jak i obserwację mięśnia sercowego podczas pracy. Daje więc możliwość zdiagnozowania zarówno strukturalnych jak
i funkcjonalnych nieprawidłowości.

Badanie ECHO serca jest często koniecznym etapem diagnostyki schorzeń kardiologicznych, pozwala na podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych.

.