.

dr Agnieszka Harasim – Dylak

Specjalista ginekolog położnik.

Miejsce pracy -  Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II WL WUM.

W trakcie pracy doktorskiej w zakresie ginekologii onkologicznej.

Konsultacje w zakresie – ginekologia, uroginekologia,  prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej, cytologia, USG.