.

dr Alicja Milczarczyk

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog.

Kierownik Pododdziału Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii
i Diabetologii CSK MSW.