.

dr Jerzy Czyż

Specjalista urologii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz International Children’s Continence Society.

Dr Jerzy Czyż pracuje również w Oddziale Chirurgii i Ortopedii, Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Szczególne zainteresowania z dziedziny Urologii Dziecięcej:

  • spodziectwo
  • wnętrostwo
  • żylaki powrózka nasiennego
  • moczenie dzienne i nocne
  • wodonercze okresu noworodkowego
  • ureterocoele w układach zdwojonych nerek
  • kamica układu moczowego
  • zaburzenia różnicowania płci (obojnactwo)