dr Łukasz Ulatowski

specjalista chirurgii ogólnej i plastycznej

Doświadczenie: Starszy asystent w Oddziale Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie oraz asystent naukowo – dydaktyczny w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Staż w Klinice Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Szpitalu Akademickim w Leuven (Belgia) pod kierunkiem Profesora Jana Vranckx’a.

Wykonywane zabiegi:

  • mikrochirurgia
  • rekonstrukcje nerwów obwodowych
  • przenoszenie wolnych płatów tkankowych
  • rekonstrukcje piersi tkankami własnymi