.

dr n. med. Katarzyna Jaskóła

Specjalista chorób wewnętrznych. Specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej. Członek Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Pani dr Katarzyna Jaskóła ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w chemioterapii nowotworów w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, zwieńczone pracą naukową na stopień doktora nauk medycznych.