dr Urszula Kołodziejska

Specjalista chorób oczu

Ukończyła z wyróżnieniem Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalizację z okulistyki uzyskała w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym przy ul. Sierakowskiego, w którym pracuje do dziś. Zajmuje się między innymi zaawansowaną diagnostyką schorzeń rogówki (mikroskopia konfokalna, spektralna optyczna koherentna tomografia).  Dodatkowo prowadzi zajęcia z zakresu okulistyki dla studentów wydziału lekarskiego w języku polskim i angielskim.

Jest członkiem  Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Wiedzę i doświadczenie zdobywała podczas licznych kursów oraz konferencji zagranicznych i krajowych.

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu okulistyki w czasopismach polskich i zagranicznych.