.

Agnieszka Dziurowicz  – Kozłowska

Psycholog, psycholog zdrowia.

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Psychologia Zdrowia.

Współpracowała naukowo z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka licznych publikacji w czasopismach psychologicznych i medycznych. Swój dorobek naukowy wielokrotnie prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Brała udział w kursach SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional Education).

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół psychologicznych aspektów chirurgicznego leczenia otyłości (bariatrii) oraz uwarunkowań jakości życia chorych somatycznie. Posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami poddanymi operacyjnemu leczeniu otyłości.

W MD Clinic konsultuje i udziela wsparcia psychologicznego osobom, które planują lub przebyły zabieg chirurgicznego leczenia otyłości. Przygotowuje psychologicznie pacjentów do czekającej ich operacji, pomaga w przystosowaniu się do nowej sytuacji w okresie pooperacyjnym, motywuje do trwałej zmiany zachowań zdrowotnych.