.

dr hab. n. med. Adam Kobayashi

Specjalista neurologii.

Odbył staże w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii
i Klinice Neurologii Uniwersytetu w Kioto w Japonii. Ponadto odbył liczne kursy
i szkolenia, przede wszystkim z zakresu chorób naczyniowych mózgu, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Obecnie odbywa dodatkowo specjalizację z radiologii.

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych
w takich czasopismach jak Lancet, Lancet Neurology, Stroke i European Journal of Neurology, oraz licznych doniesień zjazdowych.

Jest członkiem Światowej i Europejskiej Organizacji Udarowej, Europejskiego Towarzystwa Neurologicznego Europejskiej Federacji Towarzystw Naukowych, gdzie pełni również funkcję sekretarza Panelu Naukowego Udaru Mózgu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego w tym udar mózgu, neuroradiologia interwencyjna i diagnostyczna , oraz metodologia badań klinicznych.

Przyjmuje pacjentów w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.