.

prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik

Specjalista chirurgii ogólnej, doświadczony chirurg bariatra.
Dr hab n. med. Wojciech Lisik pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej w Warszawie. 2 – letni staż chirurgiczny na Uniwersytecie Teksańskim w Houston, USA.Liczne kursy i szkolenia w krajach Unii Europejskiej. Posiada certyfikat hepatologa Polskiego Towarzystwa Hepatologiczego.

Członek:

 • Towarzystwa Chirurgów Polskich;
 • Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego;
 • Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP;
 • The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO);
 • The American Society of Transplant Surgeons (ASTS).

Wykonywane zabiegi:

 • laparoskopowe leczenie chorób chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, guzy żołądka, torbiele wątroby)
 • operacyjne leczenie pierwotnych i wtórnych przepuklin brzusznych z wszczepieniem siatki.
 • laparoskopowe fundoplikacje u osób z przepukliną rozworu przełykowego
 • leczenie chirurgiczne otyłości (zabiegi laparoskopowe i otwarte – klasyczne)
 • zakładanie i usuwanie  balonów żołądkowych u osób z otyłością
 • operacje proktologiczne (hemoroidy, szczeliny, ropnie okołoodbytnicze)
 • resekcje (wycięcie) guzków piersi
 • operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych
 • chirurgiczne usuwanie znamion i nowotworów skóry i tkanek miękkich,
 • wykonywanie kolonoskopii i gastroskopii