.

dr Urszula Daszkiewicz

Specjalista psychiatra.

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie ( 1993 r.)
Specjalizację z dziedziny psychiatrii dorosłych uzyskała w Szpitalu Tworkowskim oraz Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Podyplomowe Studia Filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim.
Posiada duże doświadczenie w kompleksowej  opiece psychiatrycznej – przez wiele lat udzielała  konsultacji  w  Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym w  SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.
Specjalistyczna praktyka i zainteresowania dotyczą szczególnie zaburzeń depresyjnych, lękowych ( nerwicowych ), bezsenności oraz zespołu stresu pourazowego.