.

prof. dr hab. n. med. Marek Kochmański

Specjalista internista, kardiolog.

Przez cały okres działalności lekarskiej pracował w Klinice Kardiologii, a przez ostatnie kilka lat był Kierownikiem Kliniki Kardiologii i nadciśnienia tętniczego MSWiA w Warszawie.

Zawsze łączył działalność lekarską w szpitalu z ambulatoryjną opieką nad chorymi kardiologicznymi, których leczenie opierał na nowoczesnych metodach diagnostycznych.