.

dr n. med. Katarzyna Broczek

Lekarz chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii i rehabilitacji medycznej.

Adiunkt w Klinice Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Katarzyna Broczek jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, przekształconej w 2008 r. w Warszawski Uniwersytet Medyczny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (1995-2002), a następnie w Zakładzie Geriatrii Klinicznej
i Klinice Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, geriatrii oraz rehabilitacji medycznej.

.

W 2004 r. obroniła pracę doktorską pt.: „Układ oddechowy u stulatków”. Jest autorką licznych prac prezentowanych na konferencjach, publikacji w czasopismach naukowych oraz tekstów o charakterze popularnonaukowym.

Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych poświęconych zagadnieniu długowieczności. Uczestniczy w kształceniu przed- i podyplomowym lekarzy i pielęgniarek. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Jej szczególne zainteresowania dotyczą zaburzeń pamięci oraz zapobiegania utracie sprawności przez osoby starsze.

Dr Katarzyna Broczek udziela także konsultacji w języku angielskim.