.

dr n. med. Katarzyna Broczek

Specjalizacje: choroby wewnętrzne, geriatria, rehabilitacja medyczna

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, w latach 1995-2021 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udziela konsultacji geriatrycznych ponad 500 pacjentom rocznie. Należy do krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych i bierze udział w badaniach naukowych poświęconych długowieczności, zdrowemu starzeniu, zaburzeniom funkcji poznawczych. Jest autorką licznych publikacji i redaktorką podręczników w zakresie geriatrii.

Konsultacja geriatryczna może być pomocna dla pacjentów w wieku 60 i więcej lat, którzy mają kilka chorób współistniejących, przyjmują wiele leków, odczuwają problemy z pamięcią, obniżenie nastroju, mających problemy z chodzeniem oraz osób, które chcą ocenić swój stan zdrowia.

Na konsultację należy przynieść listę leków (nazwy i dawki przyjmowanych leków na receptę i dostępnych bez recepty) oraz posiadaną dokumentację medyczną z ostatnich 5 lat (np. wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego). Pacjent powinien posiadać ze sobą okulary, jeśli używa ich do czytania, oraz aparat słuchowy, jeśli korzysta z niego regularnie.