dr n. med. Dorota Kopacz

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).

Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nauczyciel akademicki studentów kierunku lekarskiego i stomatologii, promotor/recenzent prac magisterskich i licencjackich studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Autor rozdziałów książkowych i publikacji naukowych w polskich i zagranicznych pismach specjalistycznych. Recenzent prac naukowych dla polskich i zagranicznych pism okulistycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS).

W codziennej praktyce zajmuje się pełną diagnostyką  i leczeniem schorzeń narządu wzroku, a zwłaszcza schorzeń powierzchni oka (m.innymi jęczmień, gradówka, skrzydlik, zespół suchego oka, GVHD), diagnostyce i leczeniu (również operacyjnym) schorzeń rogówki, soczewki (operacje zaćmy, wszczepy wtórne), jaskry (trabekulektomia, zabiegi setonowe, MIGS).