dr Anna Witkowska

Specjalista kardiochirurg. Starszy asystent w Klinice Kardiochirurgii CSK MSWiA w Warszawie.
Starszy wykładowca w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Specjalizuje się w chirurgicznym leczeniu zaburzeń rytmu serca, przede wszystkim przetrwałego migotania przedsionków
prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz hybrydowym leczeniu komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca.

Posiada doświadczenie w wykonywaniu kardiochirurgicznych procedur
torakoskopowych i małoinwazyjnych, w tym:

* całkwicie torakoskopowej ablacji migotania przedsionków,
* torakoskopowego zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych
* małoinwazyjnych operacji wymiany lub naprawy zastawek serca
* pomostowania tętnic wieńcowych bez zastosowania krążenia pozaustrojowego w tym zabiegów MIDCAB.

Posiada Certyfikat umiejętności Polskiego Towarszystwa Kardio-Torakochirurgicznego „Zamknięcia Usza Lewego Przedsionka -LAA”.

Wykładowca na kursach specjalizacyjnych i kongresach kardiologicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ESC).
Przynależność do Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Członek The European Association for Cardio-Thoracic Surgery.
Członek The International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

godz. przyjęć: soboty 10:00 – 12:00