dr Karolina Semczuk – Kaczmarek

Lekarz w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dyplom z
wyróżnieniem). W 2021 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Autorka licznych publikacji
z dziedziny kardiologii w recenzowanych międzynarodowych czasopismach. Aktywna
uczestniczka kongresów kardiologicznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w tym m.in. Sekcji Echokardiografii, Sekcji
Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, Klubu 30 PTK oraz Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ESC).
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, choroby
wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca i innych schorzeń układu sercowo-
naczyniowego oraz wykonywaniem badań echokardiograficznych.