Dietoterapia

Dr Maciej Kluz– doktor żywienia z 16 letnim doświadczeniem w sprawowaniu funkcji
akademickich. Autor 106 artykułów naukowych oraz 182 abstraktów konferencyjnych.
Organizował i koordynował dziesiątki międzynarodowych konferencji i
projektów badawczych, za które uzyskał wiele prestiżowych nagród, jak np. Brązowy Krzyż
za Zasługi czy Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pragnie nieustannie
poszerzać swoje kompetencje i tym samym przyczyniać się do rozwoju naukowego
technologii żywności i żywienia w skali międzynarodowej. Obecnie Prodziekan Wydziału
Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
Przebyte Staże Naukowe:
2022 – University of Bologna, Italy, Politechnic University in Portalegre, Portugal
2021 – University of Bologna, Italy
2019 – University of Foggia, Italy
- Universitat Politècnica de València, Spain;University of Bologna, Italy
2017 – Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal
2016 –University of Liege, Belgium
2014 – Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv
2013 – Lund University, Sweden
2012 – Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine
2012 – Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Microbiology
2010 – 2019 – 11 grantów naukowych i 4 granty szkoleniowe LLP – ERASMUS i
ERASMUS+
Działalność Organizacyjna:
Prezes Zarządu PO PTTŻ, Członek Zarządu Głównego PTTŻ (2022-2025) Polskie Towarzystwo
Technologów Żywności
Członek organizacji (2022 – obecnie) Mobility Coordinators’ of Life Science Universities Society
Management Committee (2021) COST (Akcja COST CA20127) Organizator i pomysłodawca (2018-
2021) Letnie szkoły międzynarodowe CEEPUS/ NAWA
Współtwórca Sieć Akademicka CEEPUS CIIISK-1018-05-1920 Wnioskodawca/Manager
„Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, nr projektu
POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18
Organizator konferencji naukowych „Human – Nutrition – Environment”, „Risk a factors of Food
Chain”, „Meeting of Young Researches from V4 Countries”, „International Meeting of Young Food
Technologists jointly Honey Seminar”, „Człowiek –Żywność – Środowisko
W naszej przychodni Doktor Maciej Kluz przeprowadza:
 • Konsultacje indywidualne:
 • Przeprowadzanie wywiadów żywieniowych z pacjentami.
 • Ocena aktualnej diety i stylu życia.
 • Analiza historii zdrowotnej w kontekście żywienia.
 • Spersonalizowane plany żywieniowe:
  • Opracowywanie spersonalizowanych planów żywieniowych uwzględniających indywidualne potrzeby pacjenta.
  • Tworzenie diet redukcyjnych, wzmacniających, dostosowanych do ewentualnych chorób metabolicznych, jelitowych, czy nietolerancji i alergii pokarmowych.
 • Monitorowanie postępów:
  • Śledzenie postępów pacjentów w realizacji zaleceń dietetycznych.
  • Dostosowywanie planów żywieniowych w miarę potrzeb.
  • Edukacja żywieniowa:
  • Udzielanie informacji na temat zasad zdrowego żywienia.
  • Edukacja dotycząca wpływu diety na zdrowie i dolegliwości.
  • Wskazywanie na znaczenie równowagi żywieniowej.
  • Analiza wyników badań laboratoryjnych:
  • Interpretacja wyników badań związanych z parametrami żywieniowymi.
  • Na ich podstawie dostosowywanie planów żywieniowych.
  • Praca z grupami:
  • Prowadzenie warsztatów i spotkań grupowych na temat zdrowego żywienia.
  • Organizowanie programów dla grup o podobnych celach dietetycznych.
  • Doradztwo w suplementacji:
  • Ocena potrzeb pacjentów pod kątem ewentualnej suplementacji witamin, minerałów czy innych substancji odżywczych.
  • Udzielanie wskazówek dotyczących bezpiecznego stosowania suplementów.
  • Promocja zdrowego stylu życia:
  • Wspieranie pacjentów w podejmowaniu zdrowych wyborów żywieniowych.
  • Działania mające na celu poprawę nawyków żywieniowych na dłuższą metę.
  • Śledzenie nowości naukowych:
  • Bieżące śledzenie postępów w dziedzinie żywienia i dietetyki.
  • Aktualizacja wiedzy i dostosowywanie praktyki do najnowszych badań.