Test MRT – Mediator Release Test

Test MRT (Mediator Release Test) -  jest to innowacyjne badanie laboratoryjne umożliwiające wykrycie nadwrażliwości pokarmowej przez identyfikacje uwolnienia mediatorów stanu zapalnego powodujących subkliniczne stany zapalne. Produkty spożywcze, które konsumujemy nie są obojętne dla naszego układu odpornościowego. Jeżeli po spożywaniu określonych pokarmów nie występują żadne dolegliwości – mówimy wtedy o tolerancji pokarmowej. W przypadku monotonnej diety, w której układ pokarmowy ma ciągłą stymulacje podobnymi antygenami może dojść do wytworzenia nietolerancji pokarmowej. W momencie gdy pokarm staję alergenem dla naszego układu odpornościowego ogranizm zaczyna uwalniać mediatory stanu zapalnego powodujące stany zapalne o trudnym do zdiagnozowania podłożu. Test MRT wykorzystując cytometrię przepływową jest w stanie ocenić stopień aktywacji komórek na alergen w środowisku in vivo. Pozwala to ustalić panel potencjalnie alergizujących składników spożywczych. Wysoką skuteczność metody w diagnozowania nadwrażliwości pokarmowej potwierdziły próby prowokacji jamy ustnej testów skórnych oraz diety eliminacyjnej.

Więcej informacji na stronie http://leap.pl/testmrt/